Oppikirjan tekijästä

Olen koko työurani ajan etsinyt keinoja ja  menetelmiä, joilla tukea parhaiten opiskelijoiden oppimista.  

Erityisluokanopettajana olen pyrkinyt aina löytämään opetettavista asioista sellaista konkretiaa, joka mahdollistaa ymmärtämisen ja kiinnostuksen heräämisen.  Kiinnostumisen kautta mahdollistuu puolestaan oivaltava oppiminen.

Nykyisessä työssäni aikuisten perusopetuksen luku- ja kirjoitustaitovaiheen opettajana oma innostus oppimisen tukemisen keinoihin on vahvistunut entisestään. Toivon sen välittyvän tämän oppikirjan käyttäjillekin.


"Asioita minusta" on yksi oppikirjan tehtävistä.

Kirja syntyi tarpeeseen

Sellaista oppikirjaa ei ole tähän mennessä ollut, joka vastaisi sellaisenaan aikuisten perusopetuksen luku- ja kirjoitustaitovaiheen sisältöjä ja tarpeita.  Väsyin loputtomaan monisteiden tekemiseen. Niinpä päätin rakentaa oppikirjan, jossa on riittävästi monipuolista opetussuunnitelman mukaista materiaalia. 

Nyt julkaistavassa oppikirjassa ovat mukana ne opetusmateriaalit, jotka olen kokenut toimivimmiksi ja opiskelijoita innostaviksi. 

Kirjan opetusvideot ja pelit löytyvät kirjan QR-koodien takaa. Ne vahvistavat merkittävästi opeteltavien asioiden omaksumista.