Luku- ja kirjoitustaidon perusteet osa 2 

Nyt myynnissä!


Luku- ja kirjoitustaidon perusteet osa 2 

Oppikirja perustuu aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen opetussuunnitelmaan ja käsittää siitä kurssit 9-15. 

 Lausetasoa harjoitellessakin jokainen uusi opeteltava sana pilkotaan tarvittaessa tavu- tai äännetasolle saakka.

Luetun ymmärtämistä opetellaan mm. ennakointi-silmäily- tarkka lukeminen -menetelmällä.

Opiskelijan itsearviointitaitojen vahvistamista jatketaan. Jokaisen kurssin lopussa on itsearviointi ja sitä voi hyödyntää jokaisen opetuskokonaisuuden kohdalla erikseen tai kokoavasti kurssin päätteeksi.

Kappaleiden alussa on qr-kooodi kyseisen aiheen opetusvideoon ja lopussa on qr-koodi opitun pelillisessä muodossa tapahtuvaan kertaamiseen.

Kaikki videot löydät osoitteesta:

https://www.youtube.com/@annelitohonen

Vastaanotan mielelläni palautetta ja kehitysideoita!

KURKISTA KIRJAAN