Luku- ja kirjoitustaidon perusteet osa 1 

Tässä oppikirjassa on

⟶  huomioitu teknisen lukutaidon opetus ja harjoittelu

⟶  monipuolisesti erilaisia sisältöalueita ja kielenkäyttötilanteita

198 sivua

186 sanaa sisältävä kuvasanakirja

QR-koodien takana valmiita opetusvideoita ja pelejä oppimisen vahvistamiseksi

wire sidonta ja se on kokoa A4

Oppikirja perustuu aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen opetussuunnitelmaan ja käsittää siitä kurssit 1-8. Se sopii kaikille suomenkielen perusteita opiskeleville.

Kirjassa harjoitellaan kirjainten kirjoittamista Opetushallituksen mukaisten mallikirjainten mukaan.

Ensimmäisten kurssien aikana keskitytään vahvasti vokaalien kirjain-äänne -vastaavuuden vahvistumiseen. Konsonantit opetellaan vokaalien avulla.  Tavutasoa on hyvä vahvistaa asteittain edeten. Sanatasoa harjoitellessa jokainen uusi opeteltava sana pilkotaan tarvittaessa tavu- tai äännetasolle saakka. 

Opiskelijan itsearviointitaitoja aloitetaan vahvistamaan 1. kurssista alkaen. Kurssien lopuissa sijaitsevaa kurssikohtaista itsearviointia voi tehdä pitkin kurssia tai kurssin päätteeksi. Itsearvioinnin ohjaukseen kannattaa ensimmäisten kurssien aikana antaa paljon aikaa, jotta opiskelija oppii hyödyntämään oppimiseensa tätä taitoa. 

Jokaisen kappaleen alussa on qr-kooodi kyseisen aiheen opetusvideoon. Kappaleiden lopussa on qr-koodit opitun pelillisessä muodossa tapahtuvaan kertaamiseen.

Kaikki videoni löydät osoitteesta:

https://www.youtube.com/@annelitohonen

Kirjan lopusta löytyy K-P-L kuvasanakirja. Nämä sanat opiskellaan "kuuntelen-puhun- luen" -metodilla. Sanastoja voi sijoitella harjoiteltavaksi eri kursseilla ja niihin löytyy opetusvideoita youtube kanavaltani. KPL- menetelmä ei sovellu lukutaidon ainoaksi opetusmenetelmäksi, mutta käytäntö on osoittanut sen tukevan hyvin lukutaidon kehittymistä KÄTS-menetelmän rinnalla.


Oppikirjan rinnalla suosittelen käyttämään sovellusta Ekapeli maahanmuuttajille, sekä oppimisen kehittymisen seurantaan LUKIMAT -materiaalia.


Vastaanotan mielelläni palautetta ja kehitysideoita!

Selaa kirjaa

Kirjan alkuosassa on teknisen lukutaidon perusteet. Vokaalit käydään kuvassa olevan aukeaman kaltaisesti läpi. QR-koodien takana ovat Youtube -kanavani opetusvideot.

Sanaston opiskelussa on alla olevan kuvan mukaisesti yleensä oikeassa yläkulmassa QR-koodi opetusvideoon. Sivun alalaidan QR-koodin takana on sanoja harjoittava wordwall peli.

Kurssien päätteeksi opiskelijaa ohjataan opiskelunsa itsearviointiin.

Sanaston opettelua helpottaa värikkäät ja selkeät kuvat.

Lyhyet ja selkeät keskusteluharjoitukset kannustavat harjoittelemaan kaverin kanssa.

Kirjoita kuvasta tehtävät innostavat, sillä niistä löytyy kaikille jotain jo ennestään tuttua.


Teknisen lukutaidon opettamista ei voi ohittaa

Teknisellä lukutaidolla tarkoitetaan virheetöntä ja sujuvaa sanantunnistamisen taitoa

⟶ Lukemisen perustaito on dekoodausta, eli kykyä yhdistää äänteet ja tavut sanoiksi

⟶  Tekninen lukutaito on taito, joka on edellytyksenä luetun ymmärtämiselle

⟶  Kun tekninen lukutaito alkaa automatisoitua, lukemisen sujuvuus kehittyy ja ymmärtävä lukeminen mahdollistuu

⟶  Tekninen lukutaito -> sujuva lukeminen -> luetun ymmärtäminen


Suosittelen käyttämään oppikirjan lisäksi LUKIMATin oppimisen seurannan sanelumateriaalia:

https://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/oppimisen-seuranta/lukeminen-ja-kirjoittaminen/lomakkeet/lukeminen